Realizovali sme:

  • dodávka a montáž VRF – SMMSe – 2ks s 53ks nástennými a kazetovými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
  • nakonfigurovanie odpočtu spotreby (energy monitoring).