Realizovali sme:

  • dodávka a montáž VRF – SMMSi – 2ks s 28ks nástennými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser