Realizovali sme:

  • subdodávka VRF – SMMSi – 4ks s nástennými a kazetovými jednotkami
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser