Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž VRF zariadenia SMMSe s 2 kanálovými jednotkami, 10 1-cestnými kazetovými jednotkami, 3 kazetovými jednotkami a 4 rekuperačnými jednotkami, 1 RAV splitu, bazénovej techniky a VZT jednotky.