Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž 12 single splitov, 2 RAV splitov v serverovni a VRF zariadenia SMMS s 9 vnútornými jednotkami