Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž VRF zariadenia Mini SMMS s 8 vnútornými jednotkami, multi splitu a single splitu