Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž GMV 4 a GMV 5 zariadenia s 12 vonkajšími jednotkami a 42 vnútornými jednotkami