Realizovali sme:

  • subdodávka a spolumontáž VRF – SMMSi – 3ks s 32ks kanálovými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser
  • nakonfigurovanie odpočtu spotreby (energy monitoring).