Klimatizácia

Chiller TOSHIBA – riešenie Universal Smart X EDGE

Chiller je chladiace zariadenie, ktoré dokáže produkovať chlad a odovzdávať ho do vodného okruhu. Chiller je zložený z dvoch okruhov, v primárnom okruhu chladí kompresor chladivo a sekundárny okruh chladí vodný okruh vodou.

Osem inteligentných funkcií
Už na prvý pohľad pôsobia nové tepelné čerpadlá TOSHIBA kompetentným dojmom. Zariadenia USX Chiller sa dodávajú na miesto inštalácie v kompaktnej modulárnej forme s výrazným dizajnom v tvare X. Priestorovo úsporná kombinácia až 128 modulov vedľa seba môže dosiahnuť celkový výkon až 25 600 kW. Tento obrovský výkon je možné realizovať v teoreticky neobmedzenom počte odstupňovaní, od 5 % v prípade jednotky Single až po maximálnu kapacitu, a to vďaka modulárnosti systému a dokonalému výkonu pri čiastočnej záťaži. Naše funkcie ilustrujú, ako tento inteligentný dizajn systému dosahuje výrazné úspory plochy aj zdrojov energie a tiež dokonalé zaistenie proti výpadkom.

1. MODEL USX EDGE SPOĽAHLIVO POSKYTUJE TEPLO A CHLAD POČAS CELÉHO ROKA
Zariadenia USX Edge špecializované na celoročnú vykurovaciu prevádzku sa nazývajú POWERFUL HEATING TYPE (pHt). Spoľahlivo vyrábajú čerpanú teplú vodu, napríklad pre výrobné procesy alebo na vykurovanie budov, až do vonkajších teplôt mrazivých -25 °C alebo tropických +43 °C.

Nezávisle od toho, či sa výroba studenej vody používa na niektorý z uvedených účelov:
– komfortná klimatizácia veľkopriestorovej budovy,
– procesy,
– výpočtové strediská,
– potravinárska technika,
– chladiace priestory,
– zdravotnícka technika,
– umelé klziská,
– prívodné teploty od -15 do +30 °C pokrývajú každú požiadavku. Pritom je zaručená prevádzka pri vonkajšej teplote od -20 do +46 °C.

2. VÝRAZNÝ DIZAJN X OPTIMALIZUJE PRÚD VZDUCHU A POTREBUJE MENŠIU INŠTALAČNÚ PLOCHU AKO KONVENČNÉ SYSTÉMY
Úspora miesta = zníženie nákladov

Patentovaný dizajn X pokrýva so svojím vývojom viaceré komponenty: umožňuje hladkú inštaláciu jednotlivých zariadení, ako aj vysoko efektívne vedenie vzduchu medzi nimi.
Vzdialenosť od stien a ostatných predmetov sa preto môže udržiavať na najnižšej možnej úrovni.
Bezproblémový prístup ku komponentom relevantným z hľadiska údržby, ako je kompresná jednotka, je takisto zaručený vďaka inteligentnému dizajnu.
Hydraulický systém s invertorovým čerpadlom je pripravený na okamžité pripojenie a je priestorovo úsporne integrovaný v sekcii kompresora.
K efektívnemu manažmentu plochy prispievajú aj prípojky vody, ktoré sú vďaka výraznému dizajnu Edge stiahnuté. Zapustenie sekcie kompresora 300 mm oproti sekcii výmenníka tepla prináša pri paralelne usporiadanej inštalácii modulov priestorové výhody.

                  

3. MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ PROTI VÝPADKOM A REDUNDANCIA VĎAKA KONCEPCII MODULU 4 V 1
Koncepcia modulu v module 4 v 1 vďaka štyrom oddeleným chladiacim okruhom zabezpečuje maximálnu prevádzkovú bezpečnosť a riadenie rizika. Každý okruh disponuje rotačným kompresorom s dvojitým piestom TOSHIBA regulovaným invertorom a dvomi výmenníkmi tepla s chladiacim prostriedkom/vzduchom – dva okruhy si delia jeden výmenník tepla s chladiacim prostriedkom/vodou.

Nemusí to však vždy byť dramatický výpadok okruhu – k bežnému pracovnému dňu tepelného čerpadla, resp. chladiaceho zariadenia patria napokon aj odmrazovanie počas vykurovacej prevádzky alebo periodická údržba zariadení.
Aj v týchto štandardných situáciách reaguje systém USX suverénne: prevádzka odmrazovania prebieha alternovane – stojí len okruh, ktorý sa aktuálne odmrazuje, ostatné tri okruhy modulu vyrábajú naďalej čerpanú teplú vodu (Continuous Heating). Vďaka tomu môže odpadnúť potreba doplnkového vyrovnávacieho zásobníka.
Počas trvania údržbových prác je dočasne mimo prevádzky len malá časť celého systému. To je jedinečné riešenie od TOSHIBA.

   

4. SYSTÉMOVÝ VÝKON PRI VYKUROVANÍ A CHLADENÍ DO 25 600 KW S MOŽNOSŤOU MODULÁRNEHO KOMBINOVANIA
Možnosť modulárneho kombinovania umožňuje maximálnu flexibilitu pri plánovaní, prevádzke a príp. rozširovaní.
Vďaka vysoko efektívnej invertorovej technológii je možné dosiahnuť malé výkony v oblasti čiastočného zaťaženia, ako aj veľké výkony v rádoch megawattov za extrémnych podmienok.

Nezáleží na tom, či používate jednotlivý modul s menovitým výkonom 150 kW alebo kombináciu modulov s výkonom viacerých megawattov – inteligentný systém riadiacej jednotky zvláda akúkoľvek kombináciu. A vy zvládate náklady len s tromi regulačnými zariadeniami:

Riadiaca jednotka Unit-Controller (UC):
Štandardne je súčasťou každého jednotlivého modulu a optimalizuje štyri chladiace okruhy prostredníctvom regulácie invertorového kompresora. Postará sa aj o to, že výstupná teplota vody dosiahne prednastavenú teplotu, a riadi integrované invertorové vodné čerpadlo.
Modul-Controller (MC):
Je to voliteľná riadiaca jednotka a môže riadiť riadiacu jednotku Unit-Controller jednej skupiny až do 16 modulov.
Riadiaca jednotka Group-Controller (GC):
Je takisto voliteľnou riadiacou jednotkou a môže riadiť až 8 skupín s príslušnými modulovými riadiacimi jednotkami.

              

5. ENERGETICKY EFEKTÍVNA REGULÁCIA V OBLASTI ČIASTOČNÉHO ZAŤAŽENIA AŽ DO 5 % PROSTREDNÍCTVOM OSVEDČENÉHO KOMPRESORA TOSHIBA S DVOJITÝM ROTAČNÝM PIESTOM
Kompresor s dvojitým rotačným piestom s invertorovou reguláciou z vlastného vývoja a výroby TOSHIBA tvorí silný článok systému. Tento tím preukazuje každý deň svoju dlhú životnosť, efektivitu a výkonnosť doslova v miliónoch klimatizačných systémov pre domácnosti a komerčnú oblasť po celom svete.
Ako jeden zo 4 prvkov v každom module USX vytvára kompresor predpoklady pre výrazné benefity systému: Prevádzka s čiastočným zaťažením modulu do 5 % menovitého výkonu, oblasť použitia pri vonkajších teplotách od -25 °C do +46 °C – preto je možné realizovať prívodné teploty od -15 °C do +55 °C.
Takisto aj výber chladiaceho prostriedku v spoločnosti TOSHIBA je jednoznačný. Tu sa používa aktuálne najmodernejší, najhospodárnejší a najekologickejší chladiaci prostriedok: R32

               

6. NÍZKE INVESTIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY VĎAKA SÉRIOVEJ REDUKCII ELEKTRICKÉHO INŠTALAČNÉHO PRÍKONU
USX Edge profituje z potlačenia vyšších harmonických vĺn vďaka konvertoru PWM: Systém TOSHIBA tak dokáže vďaka redukovanému prevádzkovému prúdu pracovať mimoriadne efektívne s ukazovateľom výkonnosti 99 %.

Z tohto relatívne komplexného faktu vznikajú konkrétne tri výhody:

1. Úspora nákladov pri inštalácii
Elektrické vybavenie na napájanie (prierez kábla a bezpečnostné zariadenia) je možné dimenzovať v menších rozmeroch
2. Úspora nákladov pri konfigurácii (Nevznikajú žiadne doplnkové náklady pri používaní aktívnych filtrov vyšších harmonických vĺn)
3. Úspora nákladov v podniku (vďaka vysokému faktoru činného výkonu cos φ sa znižuje spotreba elektrického prúdu v podniku)

7. ŠTANDARDIZOVANÁ KONFIGURÁCIA ZARIADENIA ZABEZPEČUJE CELOROČNÚ DOSTUPNOSŤ
Konvenčné zariadenia Heatpump Chiller trpia často pre nadmernú ponuku možností konfigurácii.
V praxi to vedie ku komplexným a zdĺhavým konfiguračným a dodacím postupom.

Zariadenie TOSHIBA USX EDGE Heatpump Chiller prvýkrát zavádza na trh úplne novú koncepciu:
vybrané, štandardizované predbežné konfigurácie, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov, umožňujú permanentné naskladnenie, ako aj najrýchlejšiu expedíciu. Aj v prípade náhradných dielov!
To všetko zo skladu vo Viedni – bez obmedzení, ako napr. celopodnikové dovolenky počas plnej sezóny.

Samozrejme, že sú možné aj špeciálne vyhotovenia s voliteľnými možnosťami a rozsiahlym príslušenstvom podľa želania.
Aj túto klasickú koncepciu built-to-order prevádzkuje TOSHIBA s krátkymi dodacími lehotami.

Jedinečná produktová koncepcia umožňuje výmenu existujúceho systému Heatpump Chiller – napr. pri totálnom výpadku – v rámci niekoľkých pracovných dní – a to celkom bez nákladného prenajatého chladiaceho zariadenia.

8. MOBILNÉ MONITOROVANIE ZARIADENÍ A SPOTREBY PROSTREDNÍCTVOM JEDNODUCHEJ APLIKÁCIE
Flash Monitor System od USX Edge pracuje s kartou WLAN SD-Card v module Chiller, ktorá komunikuje s príslušnou aplikáciou v tablete Android.
Tomuto nástroju slúži všetko od najjednoduchšieho uvedenia do prevádzky a transparentného dátového manažmentu.

Napríklad:
– zobrazenie doby prevádzky pre všetky komponenty,
– kalkulácia potrebného množstva vody,
– zobrazenie a história chybových kódov,
– definícia cyklov údržby pre kompresory, ventilátory a čerpadlá,
– displej s údajmi v reálnom čase pre všetky pracovné tlaky a teploty,
– porovnanie reálnych údajov a uložených údajov,
– prehľadné grafiky trendov všetkých prevádzkových hodnôt,
– zobrazenie tlakov a teplôt v animovanom chladiacom okruhu,
– systémové reporty s funkciou exportu,
– mnoho ďalších funkcií…