Realizovali sme:

  • dodávka a montáž VRF – SMMSi – 3ks s 39ks nástennými a kazetovými jednotkami.
  • naadresovanie Smart Managera a nakonfigurovanie riadenia cez Web Browser