Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž GMV 5 zariadenia so 4 vonkajšími a 14 vnútornými jednotkami