Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž single splitu, VRF zariadenia SMMSe so 16 vnútornými jednotkami a RAV splitu