Realizovali sme:

  • Dodávka a montáž VRF zariadenia SMMSe so 14 vnútornými jednotkami