Klimatizácia

Ukazovatele účinnosti

Ukazovatele účinnosti

Účinnosť klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel sa vyjadruje koeficientom výkonu.

Koeficient výkonu je pomer chladiaceho alebo tepelného výkonu a spotrebovanej elektrickej energie. Ak je koeficient výkonu vysoký, znamená to vysokú energetickú účinnosť. Napríklad hodnota COP 4,0 znamená, že z 1 kW elektrického prúdu sa vygeneruje vykurovací výkon 4 kW – teda štvornásobok.

EER – Pomer energetickej účinnosti (Energy Efficiency Ratio)

Koeficient výkonu pre chladiacu prevádzku

 

COP – Koeficient výkonu (Coefficient Of Performance)

Koeficient výkonu pre vykurovaciu prevádzku

 

Pri klimatizačných systémoch indikuje hodnota EER koeficient výkonu pri chladiacej prevádzke, kým hodnota COP predstavuje koeficient výkonu pri vykurovacej prevádzke. Keďže sú tieto hodnoty určené len pre jeden prevádzkový bod, špeciálne pre klimatizáciu boli definované ďalšie koeficienty výkonu, ktoré zohľadňujú čiastočnú záťaž a tiež klimatické vplyvy.

 

SEER – Pomer sezónnej energetickej účinnosti (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

Koeficient výkonu za rok pre chladiacu prevádzku

  • Rozšírené o sezónne faktory
  • Ako body merania slúžia teploty +20, +25, +30 a +35°C

 

SCOP – Sezónny koeficient výkonu (Seasonal Coefficient Of Performance)

Koeficient výkonu za rok pre vykurovaciu prevádzku

  • Rozšírené o sezónne faktory
  • Ako body merania slúžia teploty +12, +7, +2 a -7°C

Koeficient výkonu za rok sa v súvislosti s klimatizačnými systémami a tepelnými čerpadlami nazýva SEER v prípade chladiacej prevádzky a SCOP v prípade vykurovacej prevádzky a zohľadňuje zmeny teploty v priebehu roka.

 

ESEER – Európska hodnota SEER (European SEER)

Systémy VRF sa v súčasnosti posudzujú podľa hodnoty ESEER, ktorá zahŕňa faktory čiastočnej záťaže. Na to sa používa vzorec, ktorým sa vypočíta súčet štyroch jednotlivých hodnôt s rôznymi váhami.