Klimatizácia

Prečo je dôležité si nechať klimatizáciu namontovať od kvalifikovanej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami?

Výber vhodnej klimatizácie k daným podmienkam je prvým dobrým rozhodnutím k jej správnemu fungovaniu. Avšak najdôležitejším rozhodnutím je jej kvalitná a odborná montáž. Dôvodov, prečo je kľúčová práve táto časť po zakúpení klimatizačného zariadenia je hneď niekoľko:

1. Stavebné zásahy a spárovanie jednotiek

Nakoľko sa vonkajšia jednotka musí prepojiť s tou vnútornou, je potrebné niekoľko stavebných zásahov, ktoré ovplyvnia chod samotnej klimatizácie. Je nutné správne osadiť klimatizáciu a potrubia, ktorými je vedený plyn resp. chladivo, kde tesnosť týchto potrubí je potrebné následne otestovať. A v neposlednom rade osadenie vnútornej jednotky, ktoré by malo byť vykonané riadne a esteticky. Všetky tieto úkony sa v nasledujúcich mesiacoch odzrkadlia na chode klimatizačnej jednotky. V prípade neprofesionálneho zásahu je viac než pravdepodobné, že jednotka nebude pracovať správne a odrazí sa to na vašej spotrebe elektrickej energie.

2. Montáž klimatizácie

Montáž klimatizačných jednotiek je podmienená množstvom profesionálnych a špecifických náradí, ktoré nie sú súčasťou bežnej domácnosti. Neodborná montáž môže spôsobiť, že Vaša klimatizačná jednotka bude natoľko poškodená, že ju nebude možné opraviť. Celý chod klimatizácie sa zapája do elektrického prúdu pre ktoré je potrebné mať elektrotechnické minimum či chladiarenské osvedčenie a certifikáciu nakoľko v samotnom okruhu sa nachádza chladiaca kvapalina, ktorá je v niektorých prípadoch horľavá.

3. Bezpečné spustenie klimatizácie do chodu

Ako už bolo spomenuté, klimatizáciu je potrebné zapojiť do elektrického prúdu. Profesionálni montážnici presne vedia, ako bezpečne zapojiť Vaše zariadenie. Nie je potrebné byť odborníkom, aby ste si uvedomili, že neprofesionálny zásah do elektrického okruhu Vám môže spôsobiť zranenie, skrat alebo požiar.

4. Záruka

Jednou z najdôležitejších výhod, ktoré získate pri montáži odborníkom je záruka. V prípade akejkoľvek poruchy máte v cene montáže možnosť zavolať servisnému technikovi, ktorý Vám poradí a klimatizáciu spojazdní. Pri neodbornej montáži všetky zásahy musíte uhrádzať nanovo a náklady spojené s opravou môžu niekoľkokrát presiahnuť vstupnú investíciu pri profesionálnej montáži.

5. Servis klimatizácie

Keďže klimatizácie pri pravidelnom používaní by sa mali servisovať raz za rok, pri odbornej montáži máte nielen záruku na samotnú jednotku ale aj záruku, že Vám zariadenie bude vyservisované riadne a odborne. Častokrát sa totiž stáva, že pri nekvalifikovaných montážach zákazník už nemá možnosť servisných prác u nekvalifikovaného montéra.