Klimatizácia

Ako vybrať vhodnú klímu

Ako vybrať vhodnú klímu

Krok 1: POTREBNÝ VÝKON

Pri výbere jednotky vhodnej pre vaše potreby sa vopred spočíta potrebný chladiaci, resp. vykurovací výkon. Preto je v prvom rade rozhodujúca veľkosť miestnosti, ako aj intenzita slnečného žiarenia. Vzhľadom na to, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory, ako sú geografická orientácia, využitie miestnosti alebo dodatočné zdroje tepla, odporúčame Vám kontaktovať kompetentného odborníka pretože iba ten môže zostaviť presný a spoľahlivý výpočet.

  • Veľkosť miestnosti
  • Intenzita slnečného žiarenia
  • Geografická orientácia
  • Využitie miestnosti
  • Dodatočné zdroje tepla

Ako východisko je možné použiť nasledujúce referenčné hodnoty. Každý m2 plochy vyžaduje chladiaci výkon približne 60 – 100 W.

Veľkosť miestnosti = Potrebný chladiaci výkon

  • < 20 m2 = 1,5kW
  • 20 – 35 m2 = 2,5kW
  • 35 – 50 m2 = 3,5kW
  • 50 – 90 m2 = 6kW – 7kW

Krok 2: SINGLE ALEBO MULTI SPLIT?

Rozhodujúcim faktorom pre voľbu medzi single a multi split je počet miestností, ktoré sa majú klimatizovať, ich veľkosť a usporiadanie v dome.

Kým systémy single split pozostávajú z jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky, ktoré sú spojené medeným vedením, pri systémoch multi split môže byť k jedinej vonkajšej jednotke pripojených až niekoľko vnútorných jednotiek podľa vášho výberu.

Systém multi split je vhodný pre zóny s rôznou klímou a pre viaceré alebo veľké miestnosti. Veľkou výhodu je malá plocha potrebná na umiestnenie vonkajšej jednotky, ako aj jednoduchá inštalácia.

Krok 3: VHODNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Vo vnútornej jednotke sa vzduch z miestnosti nasáva, filtruje a pomocou príslušného tepelného výmenníka ochladzuje alebo ohrieva. Nástenné, parapetné, kazetové a kanálové jednotky sa líšia vo výkonnosti, dizajne a funkciách filtra. Vzájomne ich možno kombinovať ľubovoľným spôsobom. V prípade zníženého stropu je možné kazetovú jednotku ideálne integrovať do stropu. Ak má byť klimatizačná jednotka takmer neviditeľná, je možné zabudovať kanálovú jednotku nad znížený strop. Na dodatočné inštalácie sa odporúčajú parapetné jednotky alebo nástenné modely.

Krok 4: VHODNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA

Prebytočné teplo z interiéru sa odsáva a prostredníctvom chladiva sa dopravuje do vonkajšej jednotky. Vo vonkajšej jednotke sa teplo odovzdá a chladivo prúdi späť do vnútornej jednotky. Výsledok: vzduch sa ochladí. O tom, ktorá vonkajšia jednotka je pre vás tá pravá, rozhoduje predovšetkým potrebný výkon a tiež počet vnútorných jednotiek, ktoré k nej budú pripojené.