Klimatizácia

Rozdiel medzi fancoilom a klimatizačným zariadením

Rozdiel medzi fancoilom a klimatizacnym zariadenim

Dôležité je poznamenať, že systém chladiča a ventilátora, známy aj ako “chiller-fan coil”, sa odlišuje od klimatizačných systémov. V systéme “chiller-fan coil” pracovná látka zostáva v kvapalnom stave, na rozdiel od klimatizačných systémov, kde dochádza k zmene stavu agregácie od plynu po kvapalinu a späť. Tento rozdiel je cieleným výsledkom a oddeľuje tieto systémy.

Klimatizačné zariadenia sú charakteristické svojím využitím chladiva ako kľúčového prvku. Teda, tieto dva systémy sa odlišujú v základnom dizajnovom prvku. V chladič-fan coil systéme sa ako chladivo používa ľadová voda alebo nemrznúce vodné roztoky, ako napríklad etylénglykol, zatiaľ čo v klimatizačnom systéme VRF sa výhradne používa freón.

Rozmanitosť týchto jednotiek je podobná ako pri klimatizačných zariadeniach a zahŕňa nástenné, kazetové, kanálové, stropné a ďalšie varianty. Chladič-fan coil je univerzálny systém, ktorý poskytuje komfortnú teplotu v interiéri počas celého roka, bez ohľadu na sezónu. Tento systém umožňuje chladenie vzduchu v lete a ohrev vzduchu v zime. Jeho princíp fungovania je podobný ako pri systéme ohrevu vody, pričom sa využíva univerzálna jednotka (chiller) na chladenie a ohrev kvapaliny.