Klimatizácia

Aký je rozdiel medzi single-splitom a multi-splitom?

Aký je rozdiel medzi single-splitom a multi-splitom?

Krok 1: Potrebný výkon
Aby sa vybrala jednotka vhodná pre Vaše potreby , prepočíta sa vopred potrebný chladiaci, resp. vykurovací výkon. Preto je v prvom rade rozhodujúca veľkosť miestnosti, ako aj intenzita slnečného žiarenia. Vzhľadom k tomu, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory, ako je geografická orientácia, využitie miestnosti alebo dodatočné zdroje tepla, odporúča TOSHIBA kontaktovať kompetentného odbornú prevádzku. Ten môže zostaviť presný a spoľahlivý výpočet.

Veľkosť miestnosti Slnečné žiarenieGeografická orientáciaVyužitie miestnosti Dodatočné zdroje tepla

Krok 2: Single alebo Multi-Split
Rozhodujúcim pre voľbu medzi single a multi-split je počet miestností, ich veľkosť a usporiadanie v dome.
Kým single-split systémy pozostávajú z jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky, ktoré sú spojené medeným vedením, môže byť u multi-split systémov napojených až päť vnútorných jednotiek podľa vášho výberu na jednu jedinú vonkajšiu jednotku. Multi-split je vhodné pre rôzne klimatické zóny a pre viaceré alebo veľké miestnosti. Veľkou výhodu je malá potrebná plocha na umiestnenie vonkajšej jednotky, ako aj jednoduchá inštalácia.

Single-split: Jednoizbové riešenie. Ideálne pre bodové klimatizovanie.
Multi-split: Viacizbové riešenie. Vhodné pre klimatizovanie viacerých miestností a klimatických zón.

Krok 3: Vhodná vnútorná jednotka
Vo vnútornej jednotke sa vzduch z miestnosti nasaje, filtruje a pomocou príslušného tepelného výmenníka ochladí alebo ohreje.
Nástenné, parapetné, kazetové a kanálové jednotky sa líšia v hlasitosti, dizajne a filtračných funkciách. Tieto môžu byť ľubovoľne navzájom kombinované. U závesných krytov môžu byť kazetové jednotky ideálne integrované do stropu. Ak má byť klimatizačná jednotka takmer neviditeľná, môže byť kanálová jednotka zabudovaná pod zníženým stropom. Pre dodatočné inštalácie sa odporúčajú parapetné jednotky alebo nástenné modely.


Krok 4: Vhodná vonkajšia jednotka
Prebytočné teplo z interiéru sa odsaje a dopravuje cez chladiaci prostriedok k vonkajšej jednotke.

Vo vonkajšej jednotke sa teplo odovzdáva a chladiaci prostriedok prúdi späť do vnútornej jednotky. Výsledok: vzduch sa ochladí. O tom, ktorá vonkajšia jednotka je pre Vás tá správna, rozhoduje predovšetkým potrebný výkon, ako aj počet vnútorných jednotiek, ktoré sú napojené.

VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Pre zjednodušenie výberu optimálnej vnútornej jednotky, nájdete na nasledujúcich stránkach podrobnejšie informácie ku konštrukcii a funkcii jednotlivých jednotiek. Tie môžu byť takmer ľubovoľne navzájom kombinované.

SYSTÉMY SINGLE-SPLIT:
Riešenie pre jednu miestnosť.

UNIVERZÁLNY MODEL:
Riešenia pre jednu a viaceré miestnosti.

SYSTÉMY MULTI-SPLIT:
Riešenie pre viaceré miestnosti.

VONKAJŠIE JEDNOTKY
Nasledujúce otázky vám uľahčia výber vhodnej jednotky: Koľko vnútorných jednotiek chcete pripojiť? Akú výkonnosť by mala jednotka vykazovať? Váš odborný poradca Vám rád poradí.

SINGLE-SPLIT:
Riešenia pre jednu miestnosť.

MULTI-SPLIT:
Riešenie pre viaceré miestnosti.