Vykurovanie

Rozdiely v tepelných čerpadlách – POJMY

Hydrobox:

Hydrobox je vnútorná jednotka tepelného čerpadla. Chladivo, ktoré vo vonkajšej jednotke získava tepelnú energiu, odovzdá túto cez platňový výmenník (hydrobox) do vody.  Produkuje teplú vodu s teplotou až 55 ° C a obsahuje kúrenárske obehové čerpadlo, expanznú nádobu, diaľkové ovládanie a prídavné elektrické vykurovanie. Integrovaný riadiaci systém ovláda všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému. Pri veľmi nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu umožňuje aj aktiváciu a reguláciu existujúceho vykurovacieho systému.

All in one:

Tepelné čerpadlo využíva systém tepelného čerpadla „vzduch – voda“ na prípravu teplej vody do 65 ° C pre podlahové vykurovanie, radiátory alebo ohrev TÚV. Je vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie, pretože je možné ho kombinovať s existujúcim vykurovaním.

Monoblock:

Monoblock je tepelné čerpadlo vzduch-voda so všetkými komponentmi umiestnenými v jednom kryte. Celý cyklus chladiva sa odohráva vo vnútri, čo zabezpečuje tichší, účinnejší a sofistikovanejší chod. Vykurovacia voda vstupuje priamo do vonkajšej jednotky na ohrev, čo zabezpečuje rýchlu inštaláciu a priestorovú nenáročnosť v interiéri.

Nádrž na ohrev TÚV:

Akumulačná nádrž na vykurovanie a ohrev TÚV je nádrž v nádrži, kde menšia nádrž slúži na ohrev teplej úžitkovej vody a väčšia nádrž na uskladnenie prebytočnej vykurovacej vody. Ohrev TÚV prebieha tepelným čerpadlom cca do teploty 42°C.