Vykurovanie

Účinné vykurovanie s tepelným čerpadlom vzduch – voda

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, CENOVO DOSTUPNÉ A ÚČINNÉ – TO JE VYKUROVANIE TEPLOM ZO VZDUCHU.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje účinne a je vhodné na nízko nákladovú vykurovaciu prevádzku, prípravu teplej vody, ako aj chladenie Vášho domova. Používa vonkajší vzduch ako zdroj energie a tým je šetrné k životnému prostrediu.

100% ENERGIE ZO VZDUCHU

Namiesto prípravy potrebnej teplej vody pre kúpeľňu alebo vykurovanie použitím palív (olej, peletky, drevo, plyn atď.) alebo 100% použitím elektrického prúdu pochádza 100% použitej energie zo vzduchu a okrem toho sa vyžaduje len malé množstvo elektrickej energie na pohon (v závislosti od vonkajšej teploty).

KOMPONENTY

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pozostáva z  vonkajšej jednotky a  vnútornej jednotky. K  dispozícii je vyhotovenie ako kompaktná vnútorná jednotka hydrobox alebo ako model All-In-One s integrovaným zásobníkom teplej vody. Všetky aplikácie ako radiátory, podlahové kúrenie alebo externý zásobník teplej vody sú napájané cez vnútornú jednotku.

  1. Vonkajšia jednotka

Cez kompresor a  vzduchový tepelný výmenník sa z  vonkajšieho vzduchu získava tepelná energia a  prenáša sa do vnútornej jednotky hydrobox v dome.

  1. Vnútorná jednotka hydrobox

Vo vnútornej jednotke hydrobox sa prenáša teplo z chladiva cez platne tepelného výmenníka bez strát do vodného systému.

  1. Model All-in-One

Vnútorná jednotka All-in-One predstavuje kombináciu vnútornej jednotky hydrobox so zásobníkom teplej vody a  vďaka tomu výrazne šetrí miesto. Napriek kompaktnej konštrukcii ponúka model All-in-One zásobník teplej vody (v bežnom variante 210l) z  nehrdzavejúcej ocele a  v  závislosti od modelu dokáže zaisťovať vykurovanie pre jednu alebo dve zóny

  1. Nádrž na teplú vodu

Tu sa zhromažďuje teplá voda. Izolovaný kotol je zhotovený z nehrdzavejúcej ocele, čím je zabezpečená nízka hmotnosť a vysoká životnosť.

  1. Ovládacia jednotka

Ovládací panel priamo na vnútornej jednotke hydrobox ovláda všetky funkcie. Voliteľne je k dispozícii externé priestorové diaľkové ovládanie vrátane snímača teploty.

 

Znižujte si náklady s riešením tepelného čerpadla VZDUCH – VODA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda kombinuje výhody nízkych obstarávacích nákladov a nízkych prevádzkových nákladov a efektívne využíva obnoviteľné zdroje energie. Je možné využívať ho na vykurovanie a  prípadne na úpravu úžitkovej vody pre novostavby alebo na rekonštrukciu v  kombinácii s  použitím radiátorov, podlahového kúrenia, stenového kúrenia a tiež ako podporné vykurovanie bazénov. V lete ho môžete používať na temperovanie miestností. Aktívne chladenie je možné napríklad prostredníctvom ventilátorových konvektorov.

 

DOBRÉ DÔVODY PRE TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

  • Efektivita z hľadiska energie aj nákladov

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva bezplatnú environmentálnu energiu okolitého vzduchu na dosahovanie vysokej teploty pri nízkych prevádzkových nákladoch. Tepelné čerpadlo predstavuje vďaka nízkej spotrebe energie lacný a účinný vykurovací systém ako z hľadiska nákladov na zaobstaranie, tak aj počas prevádzky.

  • Kombinácia so solárnym alebo fotovoltickým systémom

Tepelné čerpadlá vzduch-voda je možné kombinovať so solárnymi a fotovoltickými systémami, čím je umožnené vykurovanie alebo chladenie, ktoré je ešte šetrnejšie k  životnému prostrediu a  efektívnejšie z  hľadiska nákladov.

  • Neutrálnosť z hľadiska vzniku CO2 a nezávislosť od fosílnych palív

Využívanie vzduchu ako zdroja energie je neutrálne z  hľadiska vzniku CO2 a nespôsobuje žiadne emisie, takže je úplne nezávislé od fosílnych palív, ako je ropa a zemný plyn.

  • Flexibilita pri použití

Tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA je úsporný systém vykurovania šetrný k životnému prostrediu pre REKONŠTRUKCIE a NOVOSTAVBY.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda zaisťuje komfortné vykurovanie udržateľným spôsobom z okolitého vzduchu. Ako inteligentný zdroj tepla sa priestorovo úsporné tepelné čerpadlo hodí do každej novej aj starej budovy a spoľahlivo zaisťuje vykurovanie a tiež prípravu úžitkovej vody.

REKONŠTRUKCIE

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ideálne na renovácie starých budov. Pri existujúcom ohreve úžitkovej vody nepredstavuje zmena kúrenia v  podstate žiadny problém. Na montáž zvyčajne stačí jeden deň. Existujúce vykurovacie telesá je možné používať aj naďalej.

NOVOSTAVBA

Pri plánovaní nového domu je možné zohľadniť všetky potrebné vedenia tepelného čerpadla. Navyše nie je potrebné plánovať žiadne miesto na sklad paliva.

Kombinovaný vykurovací systém

Takisto je možné kombinovanie s bežnými, už používanými vykurovacími systémami, napríklad na plyn, naftu a pod.

  • Jednoduchá inštalácia

Vnútornú a  vonkajšiu jednotku je možné nainštalovať jednoducho a  rýchlo, zvyčajne za jeden pracovný deň, bez ďalších stavebných zásahov. Komíny, zemné práce ani sklad paliva nie sú potrebné.