Vykurovanie

Tepelné čerpadlo vzduch – voda v rodinnom alebo bytovom priestore

tepelne cerpadlo vzduch voda v rodinnom alebo bytovom priestore

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA V RODINNOM DOME

 1. FOTOVOLTICKÝ ALEBO SOLÁRNY SYSTÉM

Fotovoltický alebo solárny systém je možné jednoducho integrovať s  použitím inteligentnej siete. Vďaka tomu je vykurovanie a  chladenie ešte šetrnejšie k životnému prostrediu a úspornejšie.

 1. VONKAJŠIA JEDNOTKA

Vo vonkajšej jednotke sa energie získava z  vonkajšieho vzduchu pomocou tepelného výmenníka, kompresora a chladiva a prenáša sa do vnútornej jednotky.

 1. VNÚTORNÁ JEDNOTKA HYDROBOX

Vnútorná jednotka hydrobox prenáša tepelnú energiu z chladiva do vodného systému domu.

 1. VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK

Začlenenie vyrovnávacieho zásobníka môže ďalej znížiť vaše náklady a  priniesť ďalšie technické výhody.

 1. EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ

Existujúce vykurovacie telesá je možné naďalej používať. V  kombinácii s  radiátormi je možné dosahovať prívodnú teplotu až 65°C.

 1. PODLAHOVÉ KÚRENIE

V  kombinácii s  podlahovým kúrením poskytuje systém ESTIA vykurovaciu vodu s nižšou prívodnou teplotou.

 1. TEPLÁ VODA NEUSTÁLE

Budete mať vždy k  dispozícii dostatok úžitkovej vody pre domácnosť.

 1. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE MIESTNOSTI

Ovládací panel priamo na vnútornej jednotke hydrobox ovláda všetky funkcie. Voliteľne je k  dispozícii externé priestorové diaľkové ovládanie. Je možné pripojenie k bežným systémom technického vybavenia budov.

 1. AKUMULAČNÁ BATÉRIA

V batérii fotovoltického systému sa ukladá získaná slnečná energia. V prípade potreby sa touto energiou môžu napájať zariadenia.

tepelne cerpadlo vzduch voda v rodinnom alebo bytovom priestore obrazok

 

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA V BYTE

 1. VONKAJŠIA JEDNOTKA

Vo vonkajšej jednotke sa energie získava z  vonkajšieho vzduchu pomocou tepelného výmenníka, kompresora a  chladiva a  prenáša sa do vnútornej jednotky.

 1. ALL-IN-ONE

Vnútorná jednotka All-in-One prenáša tepelnú energiu z chladiva do vodného systému obytného domu. Na úsporu miesta je integrovaný 210-litrový zásobník teplej vody.

 1. EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ

Existujúce vykurovacie telesá je možné naďalej používať. V kombinácii s radiátormi je možné dosahovať prívodnú teplotu až okolo 65°C.

 1. PODLAHOVÉ KÚRENIE

V  kombinácii s  podlahovým kúrením poskytuje tento systém vykurovaciu vodu s nižšou prívodnou teplotou.

 1. TEPLÁ VODA NEUSTÁLE

Budete mať vždy k  dispozícii dostatok úžitkovej vody pre domácnosť.

 1. OVLÁDACIA JEDNOTKA

Ovládací panel priamo na jednotke All-in-One ovláda všetky funkcie. Voliteľne je k  dispozícii externé priestorové diaľkové ovládanie. Je možné pripojenie k  bežným systémom technického vybavenia budov.