Klimatizácia

Dobré dôvody pre voľbu jednotiek TOSHIBA

Dobré dôvody pre voľbu jednotiek TOSHIBA

DOBRÉ DÔVODY PRE VOĽBU JEDNOTIEK TOSHIBA – riešenie pre komerčné priestory

Klimatizačné systémy TOSHIBA spájajú množstvo výhod v jednej jednotke: možno ich používať nielen na chladenie, ale aj na vykurovanie, odvlhčovanie vzduchu a jeho filtrovanie. Okrem mnohostrannosti je rozhodujúcim kritériom najmä to, že sa zlepšuje klíma pre prevádzku. Vedeli ste, že sa výkonnosť zreteľne znižuje pri teplote v miestnosti nad 24°C? Pri teplote 33°C klesá dokonca až pod 50%. Aj príliš vysoká vlhkosť vzduchu ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa. Klimatizačné systémy TOSHIBA zaisťujú v miestnosti optimálnu klímu a bránia poklesu pracovného výkonu v dôsledku horúčavy.

CHLADENIE A VYKUROVANIE: Zachovávanie výkonnosti

Je dokázané, že v horúce dni sa znižuje výkonnosť a koncentrácia – pri fyzickej aj duševnej činnosti. To má nepriaznivý vplyv aj na pracovnú výkonnosť, ktorá klesá až o 70%. Všetky systémy TOSHIBA navyše dokážu vykurovať, takže je v kancelárii zaistená ideálna teplota v rozmedzí 19 až 25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu v rozmedzí 40 až 70%.

ODVLHČOVANIE: Zaistenie kvality práce

Vlhký vzduch v miestnostiach poškodzuje zdravie aj štruktúru budovy. V dusnom ovzduší sa totiž horšie dýcha, telo je menej odolné a zamestnanci sú menej výkonní. Vysoká vlhkosť okrem toho podporuje tvorbu plesní v miestnostiach. Klimatizačné systémy odvlhčujú vzduch a regulujú relatívnu vlhkosť vzduchu.

ČISTENIE: Ochrana zdravia

Okrem všeobecného znečistenia jemným prachom, peľmi a spórami môže aj mnoho stavebných materiálov, farieb na steny, plastových predmetov a elektrických spotrebičov uvoľňovať do vzduchu, ktorý dýchame, škodlivé látky. Všestranné, vysoko účinné filtre v klimatizačných systémoch TOSHIBA dokážu neutralizovať až 99% nečistôt vo vzduchu, takže prispievajú k preventívnej ochrane zdravia.

VETRANIE: Udržiavanie príjemnej klímy

Pri väčšine splitových klimatizačných systémov je možné privádzať čerstvý vzduch do klimatizovanej miestnosti cez dodatočný otvor na prívod čerstvého vzduchu. Tým sa zvyšuje kvalita vzduchu v interiéri a zabezpečuje sa pohodlie, pohoda a výkonnosť ľudí.

MNOHOSTRANNOSŤ PRI POUŽITÍ

Prvotriedny klimatizačný systém nevytvára žiadny prievan, je bezhlučný a funguje bez problémov a bez porúch. Spotreba energie neprekračuje medze a pri plánovaní sa netreba prispôsobovať žiadnym estetickým ani technickým obmedzeniam.

 

UNIVERZÁLNOSŤ…

  1. Pre prevádzkovateľa

Systémy TOSHIBA je možné pripojiť ku všetkým bežným systémom riadenia budovy a tým prispôsobiť centrálne riadenie svojim potrebám a zaistiť si maximálnu účinnosť. Široká sieť partnerov je vám k dispozícii od plánovania až po údržbu.

  1. Pre používateľa

Teplotu vzduchu v miestnosti a tiež prúdenie vzduchu z jednotiek TOSHIBA je možné nastavovať individuálne a flexibilne. Sofistikované vnútorné jednotky takmer nepočuť. Jednoduchá manipulácia s diaľkovými ovládaniami zaisťuje pohodlné riadenie.

PRÍSĽUBY ZNAČKY TOSHIBA

Dlhá životnosť

Klimatizačné systémy TOSHIBA sú založené na robustných a vyzretých technológiách, ktoré fungujú a môžu sa používať nadpriemerne dlho. Tým je zaistená dlhoročná prevádzka s vynikajúcou vnútornou klímou.

 

Flexibilita

Vonkajšie jednotky, ktoré nezaberajú veľa miesta, veľký výber vnútorných jednotiek a prispôsobiteľné možnosti montáže zaručujú maximálnu možnú flexibilitu zariadenia.

 

Energetická účinnosť

Moderné klimatizačné systémy, ktoré sú správne dimenzované a odborne nastavené, majú veľmi nízku spotrebu energie a dosahujú absolútne špičkové hodnoty účinnosti.

 

24-hodinová trvalá prevádzka

Systémy TOSHIBA Business sú vhodné na nepretržitú prevádzku v miestnostiach s citlivou technikou a zaručujú konštantnú teplotu miestnosti.

 

Spoľahlivosť

Značka TOSHIBA znamená najvyššiu kvalitu a bezporuchovú prevádzku.

 

Široký prevádzkový rozsah

Inovatívna technológia umožňuje použitie v rozmedzí vonkajšej teploty od -25 do +52°C. Vďaka tomu je možné systém používať v režime chladenia aj v režime vykurovania.

 

VÝHODY TECHNOLÓGIÍ TOSHIBA

Invertorová technológia

Invertorová klimatizačná jednotka zvyšuje alebo znižuje teplotu v miestnosti automatickou zmenou otáčok kompresora. Keď sa miestnosť podľa želania dostatočne ochladí alebo vykúri, invertor automaticky zníži otáčky kompresora. To na jednej strane šetrí energiu a na druhej strane znižuje mieru kolísania teploty v miestnosti. Vďaka regulácii otáčok kompresora je výkon len taký vysoký, aký treba. Keďže kompresor sa nemusí neustále zapínať a vypínať, predlžuje sa aj životnosť klimatizačných jednotiek. Spoločnosť TOSHIBA bola v roku 1981 prvým výrobcom, ktorý uviedol na trh klimatizačné jednotky s invertorovou technológiou. Odvtedy sa táto technológia ďalej vyvíja a zdokonaľuje.

*Invertorové riadenie TOSHIBA využíva pre kompresor dva rôzne druhy pohonu: Používa sa buď šírková impulzová modulácia (PWM; vysoká účinnosť), pri ktorej je prevádzka čiastočného zaťaženia veľmi efektívna, alebo výšková impulzová modulácia (PAM; vysoký výkon), pri ktorej sa rýchlo dosiahne nastavená požadovaná teplota.

Tiché a s dlhou životnosťou

Rotačný kompresor TOSHIBA s dvojitým piestom pozostáva v jadre z dvoch protibežne rotujúcich diskov. Výsledná maximálna mechanická stabilita s najnižšími možnými vibráciami zaručuje tichú prevádzku a dlhú životnosť jednotiek TOSHIBA.

Konštantná teplota

Invertorový systém TOSHIBA reguluje svojím inteligentným ovládaním šírku modulácie trvalo medzi 20 a 100%. Tým sa udržiava konštantná teplota bez nepretržitého zapínania a vypínania.

Automatická zmena módu

Ak sa má rýchlo dosiahnuť želaná hodnota teploty, je aktívny režim PAM* – tu je potrebný vysoký výkon. Keď sa hodnota dosiahne, bude sa udržiavať s minimálnou možnou spotrebou energie (režim PWM*).

Variabilná regulácia

Otáčky kompresora a tým výkon zariadenia je možné takmer plynulo regulovať v krokoch po 0,1 Hz. Tým sú umožnené presné nastavenia a optimálne využitie energie.

Individuálne nastavenia

Špeciálne režimy, ako napr. „Soff Cooling“ alebo „Dual Setpoint“, zaručujú neobmedzenú pohodu. Je jedno, či ide o funkciu Komfort alebo Účinnosť: jednotky TOSHIBA sa ovládajú jednoducho.